Računarska gradika i multimedija – pitanja

 • – Šta je multimedija (digitalna multimedija)?
 • – Šta je navigacija (surfing)?
 • – Šta je hiper tekst, a šta je hipermedija?
 • – Navedi najmanje tri program za pretraživanje interneta (Internet browseri)?
 • – Objasni format txt, doc i rtf
 • – Objasni format docx i pdf
 • – Objasni šta je HTML
 • – Objasni ART editor
 • – Objasni sta je font
 • – Objasni osnovne stilove fonta
 • – Objasni Serif i San Serif – i nacrtaj
 • – Objasni veličinu fonta
 • – Objasni ASCII kod
 • – Objasni UNICOD, odnsono UTF-8
 • – Kako nastaje vizuelna predstava o slikama i u kom obliku se predstavljaju u računaru?
 • – Objasni šta je vektorska grafika i gde se koristi?
 • – Objasni šra je rasterska (bitmapirana) grafika i gde se koristi?
 • – Objasni šta je rezolucija i ukojim jedinicama se izražava?
 • – Objasni RGB sistem boja
 • – Objasni CMYK sistem boja
 • – napiši u binarnom sistemu heksadecimalne brojeve 1F i D3
 • – napiši u binarnom sistemu heksadecimalne brojeve B4 i 6A
 • – napiši u binarnom sistemu heksadecimalne brojeve F2 i 1E
 • – napiši u binarnom sistemu heksadecimalne brojeve C3 i 2D
 • – Objasni BMP format slike
 • – Objasni JPG format slike
 • – Objasni TIFF format slike
 • – Objasni GIF format slike

Preporuka za izradu Maturskog rada

Стрктура рада требала би да буде следећа:

Цео рад се ради стандардним фонтом Tiems New Roman и у ћирилици. Маргине старница су од 2,5 до 3 цм.

Иза насловне стране креира се страница са садржајем.

На следећој новој страници почињу наслови које се нумеришу арапским бројевима 1. 2. 3. итд.

Први наслов је: 1. УВОД иза кога следе остали наслови.

Сваки наслов почиње на новој страници.

За наслове подесити: Fromat- Paragraph – Spacing Before 30- 48 pt, After 16-30 pt

 Поднаслови се нумеришу са: 1.1. 1.1.1. итд. и почињу на истој страници.

За поднаслове подесити:

Fromat- Paragraph – Spacing Before 16- 30 pt, After 12-24 pt. Потребно је ускладити прореде да буду мањи од насловних.

 Величина слова наслова је 18, задебљано – сва велика слова. Поднаслови – величина 16, задебљано –  прво слово велико остала мала (према правопису).

Наслови се обично поравнавају у средину, а поднаслови лево, мада се може користити и лево поравнање и за наслове.

 Величина фонта текста 12-13 pt, поравнање обострано.

На пуној страници са текстом би требало да се нађе од 30-35 редова. Нормално је одступити од тога уколико на страници има слика, наслова итд.

Увлачење првог реда пасуса од 10 до 20 мм.

Проред унутар пасуса 0-6 pt. Може се додати мали проред и испред пасуса (0-3 pt) у циљу побољшања изгледа.

Одабрани параметри за наслове, поднаслов или текст морају да буду исти у целом раду.

Текст у табелама и сликама је 11 pt писаним словима (Italic). Потписивање табела и слика је 11 pt писаним словима (Italic).

Уколико се користи заглавље (хедер) у њему уписати Техничка школа – Власотинце

У подножју (футер) – нумерацију страна поставити на средину или десно, а по жељи на левој или десној страни ставити своје име и презиме, назив рада или оставити празно. Уколико је нумерација постављено десно, средњи део подножја се не попуњава.

Заглавље и подножје одвојити линијом од текста.

Странице се нумеришу редом, али се нумерација не сме видети на насловној страници.

На крају рада се пише одоварајући редни број и Закључак, а иза њега додаје одговарајући редни број и Литература.

Иза литературе без редног броја додају се Прилози уколико их има.

Описани параметри поклапају се са француском формом која је уобичајена у нашем правопису. Могуће је користити и неки други облик (блок или нека комбинована форма), али не смеју да буду нарушена преавила јединственог изгледа целог рада.

Excel – podešavanje širine kolona, visine redova, umetanje i brisanje ćelija, kolona i redova

Širina kolone se najednostavnije podešava tako što uhvatimo levim tasterom miša između oznake za dve kolone (npr A i B) i vučemo mišem levo ili desno. Na taj način povećavamo/smanjujemo kolonu koja je sa leve strane (npr. kolonu A).

Program nam pomaže tako što se iznad pokazivača miša prikazuje u žutom pravougaoniku reč Width (širina). Iza nje prvi broj predstavlja relativnu širinu koja prikazuje koliko se zankova fonta Ariel veličine 10 može smestiti u ćeliju. Drugi broj u zagradi predstavlja apsolutnu širinu u tačkama (pixels). Jedan inč (2,54 cm) ima 72 tačke. Ukolimo dva puta brzo kliknemo između oznaka kolona, kolona sa leve strane će se proširiti ili smanjiti prema najdužem podatku u toj koloni.

 

Potpuna je analogija za redove, s tim što se iznad miša pojavljuje reč Height (visina). Prvi broj predstavlja relativnu visinu odnosno koja veličina fonta može da se smesti u zadatoj visini. U zagradi nam je data visina u tačkama.

Za precizno podešavanje na raspolaganju su nam komande:

Format→Column→Width i Format→Row→Height kojima podešavamo veličine označenim kolonama ili redovima tako što otkucamo brojnu vrednost. Komande Hide i Unhide služe za sakrivanje i otkrivanje kolona ili redova, dok komanda AutoFit automatski podešava širinu, odnosno visinu prema najdužem ili najvećem podatku.

Umetanje nove kolone najlakše se izvodi tako što desnim tasterom miša kliknemo na oznaku kolone ispred koje želimo da ubacimo novu kolonu i pokrenemo komandu Insert. Isto važi i za brisanje. Denim tasterom kliknemo na oznaku kolone koju želimo da obrišemo i pokrenemo komandu Delete. Komanda Clear Contents, briše sadržaj, ostavljajući ćelije u koloni praznim.

Prazna kolona se umeće sa leve strane od tekuće.
Potpuna analogija važi i za redove.
Komande za umetanje nalaze nam se u meniju Insert (Rows, Columns). Komanda za brisanje je u meniju Edit (Delete).
Prazan red se umeće sa gornje strane od tekućeg.
Da podsetimo, u slučaju da pogrešno uradimo neki korak na raspolaganju nam je komanda Edit→Undo, kojom poništavamo prethodne akcije.

Vežba 4:
U dokumentu Ocene I1, radnog lista Srpski jezik podesiti širinu kolona:
– A na 6; B prema najdužem podatku, C, D, E i F na 5. Postaviti visinu 2. reda na 50.
– umetnuti praznu kolonu ispred kolone F i iza kolone B. Umetnuti prazan red ispod 16 reda i iznad 3. Obristati umetnute prazne kolone i redove.
– Obrisati sadržaj kolona B i E, i redova od 10 do 17. Pomoću komande Undo vratiti obrisani sadržaj.

Snimiti izvršene promene.